• Welkom

    Het Bestuurlijk Platform is een vertegenwoordiging van de vijf waterschappen, drie provincies, het rijk en alle gemeentes in het Groene Hart. Wij geven invulling aan het NOVEX-gebied Groene Hart en richten ons op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol gebied voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart.

  • .

    Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van het Groene Hart te vergroten en ontwikkeling. Zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit doen wij met het coƶrdineren, verbinden en faciliteren van verschillende werkgroepen en partners die werken aan de integrale ruimtelijke opgaven in het Groene Hart. Met enthousiasme en daadkracht werken we samen als 1 overheid aan een gezonde en duurzame leefomgeving.

     

     

Wilt u op de hoogte blijven?