NOVEX gebied
 • Het Groene Hart is een groot gebied in het westen van Nederland dat over veel bestuurlijke grenzen heen loopt. Daarom is er al meer dan 20 jaar een Groene Hart samenwerking. De afgelopen jaren komen bestuurders in het Groene Hart samen in het Bestuurlijk Platform Groene Hart.

  In het Bestuurlijk Platform zijn de overheden, waterschappen, provincies, gemeenten en rijk vertegenwoordigd. Samen voelen zij zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart en de ontwikkeling van een vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor en met bewoners, ondernemers en bezoekers in het Groene Hart. 

  Bestuursleden, missie en visie ->

 • In februari 2021 is het Groene Hart benoemd als NOVEX-gebied. Gebieden met complexe opgaven zijn benoemd tot NOVEX gebieden. Met extra impuls en steun van het Rijk werken we toe naar de gezamenlijke uitvoering van de verschillende grote transitieopgaven.

  Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is vanwege de vertegenwoordiging van alle vier de overheidslagen het aanspreekpunt voor het NOVEX gebied Groene Hart. Zij agenderen, verbinden en zijn aanjagers in het ontwikkelen en realiseren van een lange termijn visie.

   

  Bestuursovereenkomst ->

HET GROENE HART