Midden in de Randstad omringd door grote steden ligt het Groene Hart: groene ruimte die belangrijk is voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gehele gebied. Het Groene Hart is typisch Nederlands agrarisch polderlandschap, maar het is geen verstild gebied. Er wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd. 3 Provincies, 5 waterschappen en meer dan 20  gemeenten besturen dit gebied. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Uitgelicht

Snel naar

  • Groep mensen in weiland rondom een tekening over bodemdaling

    Ontwerpend onderzoek

    Ontwerpend onderzoek laat zien hoe het Groene Hart zich duurzaam kan ontwikkelen tot een landschap waarbij de bodem niet meer daalt en waar de CO2-uitstoot is gereduceerd tot een minimum.
    Een vernieuwd  watersysteem biedt de sleutel om te komen tot een ander landgebruik waar ook de agrariër past.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws