Het Groene Hart

Het Groene Hart is een groot gebied in het westen van Nederland dat over veel bestuurlijke grenzen heen loopt. Daarom is er al meer dan 20 jaar een Groene Hart samenwerking. De afgelopen jaren komen bestuurders in het Groene Hart samen in het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Hierin zijn de overheden, waterschappen, provincies, gemeenten en rijk vertegenwoordigd. Samen voelen zij zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart en de ontwikkeling van een vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor en met bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart.

 

Het Bestuurlijk Platform

Het Bestuurlijk Platform zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel. Het Bestuurlijk Platform initieert kennis op lange termijn en voor het gehele Groene Hart. Het is de plek waar de vier overheidslagen elkaar treffen en knelpunten maar ook successen, zowel in de samenwerking met elkaar als in het ontwikkelen van instrumenten, besproken kunnen worden.

Bestuursleden, missie en visie ->

 
NOVEX gebied

In februari 2021 is het Groene Hart benoemd als NOVEX-gebied. Gebieden met complexe opgaven zijn benoemd tot NOVEX gebieden. Met extra impuls en steun van het Rijk werken we toe naar de gezamenlijke uitvoering van de verschillende grote transitieopgaven. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is vanwege de vertegenwoordiging van alle vier de overheidslagen het aanspreekpunt voor het NOVEX gebied Groene Hart. Zij agenderen, verbinden en zijn aanjagers in het ontwikkelen en realiseren van een lange termijn visie.

Bestuursovereenkomst ->

 

Uitgelicht

Snel naar