Organisatie

Bestuurlijk Platform

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart zijn de verantwoordelijke overheden: de waterschappen, de provincies, de gemeenten en maatschappelijke organisaties in vertegenwoordigd.

Leden Bestuurlijk Platform

Adviesgroep Groene Hart

Het Bestuurlijk Platform wordt geadviseerd door de Adviesgroep Groene Hart.

Leden adviesgroep Groene Hart

Coƶrdinatiebureau

Het Coƶrdinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform. De medewerkers van het coƶrdinatiebureau ondersteunen de projecten waar nodig.

Medewerkers coƶrdinatiebureau 

Maatschappelijke Klankbordgroep Groene Hart

De Maatschappelijke Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van het uitvoeringsprogramma van het Ontwikkelperspectief Groene Hart. 

Leden Klankbordgroep Groene Hart