Organisatie

Bestuurlijk Platform

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Agenderen, verbinden en aanjagen zijn daarbij de kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel. In het Bestuurlijk Platform zijn de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.

Meer over het Bestuurlijk Platform

Adviesgroep Groene Hart

Het Bestuurlijk Platform wordt geadviseerd door de Adviesgroep Groene Hart.

Meer over adviesgroep Groene Hart

Coördinatiebureau

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform. De medewerkers van het coördinatiebureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseren gesprekken, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het coördinatiebureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus: identiteit, ruimtelijke kwaliteit, bodemdaling en recreatie.

Meer over de medewerkers