Organisatie

Bestuurlijk Platform

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart zijn de verantwoordelijke overheden: de waterschappen, de provincies, de gemeenten en maatschappelijke organisaties in vertegenwoordigd.

Leden Bestuurlijk Platform

Adviesgroep Groene Hart

Het Bestuurlijk Platform wordt geadviseerd door de Adviesgroep Groene Hart.

Leden adviesgroep Groene Hart

Coördinatiebureau

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform. De medewerkers van het coördinatiebureau ondersteunen de projecten waar nodig.

Medewerkers coordinatiebureau