Adviesgroep Groene Hart

De Adviesgroep Groene Hart adviseert en ondersteunt het Bestuurlijk
Platform Groene Hart. De samenstelling is als volgt:

Mw. Tanja Verbeeten (provincie Zuid-Holland) – Voorzitter  LinkedIn 

Dhr. Marco de Lange (Gemeente Alphen a/d Rijn)   LinkedIn

Dhr. Jeroen Mekenkamp (Regio Midden-Holland) LinkedIn

Dhr. Eric Terlien (provincie Zuid-Holland) LinkedIn

Dhr. Kasper Driehuijs (Gemeente Woerden) LinkedIn

Dhr. Jan Oostdam (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) LinkedIn

Mw. Janny Gerritsen (provincie Noord-Holland)  LinkedIn

Mw. Judith Kolen (Waternet) LinkedIn

Dhr. Sjoerd Veerman (Stichting Groene Hart) LinkedIn

Dhr. Charles Aangenendt (ministerie BZK) LinkedIn

Mw. Linda Hindriks (Provincie Utrecht) LinkedIn

Mw. Patricia Fransçoise-Braaksma (Plv. voorzitter – Manager van het Coördinatiebureau Groene Hart) LinkedIn

Mw. Welmoed Visser (Coördinator gemeenten bij het Coördinatiebureau Groene Hart) LinkedIn

Mw. Anneke van Duin-Otto (Secretaris van het Coördinatiebureau Groene Hart) LinkedIn