Adviesgroep Groene Hart

De Adviesgroep Groene Hart adviseert en ondersteunt het Bestuurlijk Platform Groene Hart. De samenstelling is als volgt:

Provincies

 • Mw. Tanja Verbeeten (provincie Zuid-Holland) – Voorzitter  LinkedIn 
 • Dhr. Johnno Kuipers (provincie Zuid-Holland) LinkedIn
 • Mw. Janny Gerritsen (provincie Noord-Holland)  LinkedIn
 • Dhr. Jan de Poorter (Provincie Utrecht) LinkedIn
 • Dhr. Jan de Leeuw (Provincie Utrecht) 

Rijk

 • Dhr. Charles Aangenendt (ministerie BZK) LinkedIn
 • Mw. Janne Gerritsen (ministerie LNV) LinkedIn

Gemeentelijke regio’s

Holland Rijnland

 • Dhr. Bert van Eekelen (Gemeente Alphen a/d Rijn)  LinkedIn

Midden-Holland

 • Dhr. Jeroen Mekenkamp (Regio Midden-Holland) LinkedIn

Utrecht-West

 • Dhr. Kasper Driehuijs (Gemeente Woerden) LinkedIn
 • Dhr. Herman Geerdes (Utrecht 10)

Noord-Holland

 • Open (Ouder-Amstel)
 • Dhr. Bart van Manen (regio gv) LinkedIn

De Waarden

 • Mw. Marien Jongkind (gemeente Molenlanden)

Waterschappen

 • Dhr. Jan Oostdam (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) LinkedIn
 • Mw. Judith Kolen (Waternet) LinkedIn

Maatschappelijke partners

 • Open (Stichting Groene Hart)

Coördinatiebureau Groene Hart

 • Mw. Patricia Fransçoise-Braaksma (Plv. voorzitter – Programmamanager) LinkedIn

 • Mw. Welmoed Visser (Coördinator gemeenten) LinkedIn

 • Mw. Anneke van Duin-Otto (Secretaris) LinkedIin

 • Dhr. Adam Hofland (RWS en namens de Rijksuitvoeringsdiensten) LinkedIn

Agendaleden

 • Dhr. Olev Koop, (provincie Zuid-Holland) LinkedIn
 • Mw. Astrid de Wit (provincie Zuid-Holland) LinkedIn
 • Dhr. Eric Terlien (provincie Zuid-Holland) LinkedIn
 • Mw. Vanessa Walravens (Gemeentelijk Alphen aan den Rijn) LinkedIn
 • Dhr. Ernest Bressers (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) LinkedIn
 • Mw. Rowena Kuiper (regio gv)
 • Dhr. Gert Lems (regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) LinkedIn
 • Dhr. Ton Drost (Waterschap Rivierenland)