Adviesgroep Groene Hart

De Adviesgroep Groene Hart adviseert en ondersteunt het Bestuurlijk
Platform Groene Hart

Mw. Tanja Verbeeten (provincie Zuid-Holland) - voorzitter
Mw. Janny Gerritsen (provincie Noord-Holland)
Dhr. Marco de Lange (Gemeente Alphen aan den Rijn)
Dhr. Jan de Poorter (provincie Utrecht)
Dhr. Wietse Bruinsma (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)
Dhr. Erik van Hoogstraten (provincie Utrecht)
Dhr. Jan Oostdam (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Dhr. Jeroen Mekenkamp (Platform Slappe Bodem)
Mw. Marieke Voeten (Waternet)
Dhr. Eric Terlien (provincie Zuid-Holland)
Dhr. Sjoerd Veerman (Stichting Groene Hart)
Dhr. Arie Verhaar (regio Midden-Holland)
Mw. Patricia Fransçoise-Braaksma (Coördinatiebureau Groene Hart)
Mw. Anneke van Duin – Otto (Coördinatiebureau Groene Hart)