Coördinatiebureau Groene Hart

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform.
De medewerkers van het coördinatiebureau ondersteunen de projecten waar nodig.

Het coördinatiebureau organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus.

 

U kunt ons bereiken per email 
programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl

Of bellen op 06 52 76 97 58

Snel naar

  • Pasfoto Patricia

    Patricia Fransçoise-Braaksma

    Groene Hart coördinator

  • Pasfoto Anneke

    Anneke van Duin-Otto

    Secretaris Coördinatiebureau Groene Hart