Coördinatiebureau Groene Hart

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform. De medewerkers van het coördinatiebureau ondersteunen de projecten waar nodig.

Het coördinatiebureau organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus.

Contact

U kunt ons bereiken per email cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl of telefonisch op nummer 06 52 76 97 58