Bestuurlijk Platform Groene Hart

De Bestuurlijk Platform Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Agenderen, verbinden en aanjagen zijn daarbij de kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel. Daar past een Bestuurlijk Platform bij waarin de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) vertegenwoordigd zijn én op persoonlijke uitnodiging ook ruimte is voor maatschappelijke vertegenwoordigers.

Missie

Het Bestuurlijk Platform richt zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart. Deze centrale missie is alleen te realiseren door samenwerking met alle partijen in en rond het Groene Hart.Het Bestuurlijk Platform kiest opnieuw voor een aanpak die uitgaat van het ondersteunen van initiatieven van partners in het gebied; ‘bottom-up’, daar waar de energie zit.

Samenwerking

Samen optrekken geeft een aanzienlijke meerwaarde. Resultaten van projecten zoals, Merk en Marketing, Waterrecreatie en Bodemdaling, tonen dat aan. Het Groene Hart als herkenbare entiteit, met samenhangende en unieke (ruimtelijke) kwaliteiten, moet belangstelling en investeringsvermogen losmaken.

Focus

Het Bestuurlijk Platform wil de komende periode met onverminderde ambitie werken aan een mooi en vitaal Groene Hart, en kiest daarbij de volgende focus op:

 • Groene Hart Identiteit
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Bodemdaling
 • Recreatie
 • Bestuurlijke organisatie

Samenstelling Bestuurlijk Platform

Snel naar

 • Gedeputeerde Willy de Zoete

  Willy de Zoete

  Voorzitter van het Bestuurlijk Platform en Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

 • Hanke Bruins Slot

  Hanke Bruins Slot

  Gedeputeerde Provincie Utrecht

 • Esther Rommel

  Esther Rommel

  Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

 • Christiaan van der Kamp

  Christiaan van der Kamp

  Burgemeester Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 • Joyce Langenacker

  Joyce Langenacker

  Burgemeester Ouderkerk a/d Amstel

 • Hilde Niezen

  Hilde Niezen

  Wethouder Gemeente Gouda

 • Teunis Jacob Slob

  Teunis Jacob Slob

  Wethouder Gemeente Molenlanden

 • Gerrit Spelt

  Gerrit Spelt

  Wethouder Gemeente Lopik

 • Kees van Velzen

  Kees van Velzen

  Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Bea de Buisonjé

  Bea de Buisonjé

  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 • Sjaak Langeslag

  Sjaak Langeslag

  Hoogheemraadschap van Rijnland

 • Chris Kalden

  Chris Kalden

  Op persoonlijke titel

Organogram

Organogram bestuurlijk platform Groene Hart