Bestuurlijk Platform Groene Hart

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Agenderen, verbinden en aanjagen zijn daarbij de kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel. Daar past een Bestuurlijk Platform bij waarin de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) vertegenwoordigd zijn én op persoonlijke uitnodiging ook ruimte is voor maatschappelijke vertegenwoordigers.

Missie

Het Bestuurlijk Platform richt zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart. Deze centrale missie is alleen te realiseren door samenwerking met alle partijen in en rond het Groene Hart.Het Bestuurlijk Platform kiest opnieuw voor een aanpak die uitgaat van het ondersteunen van initiatieven van partners in het gebied; ‘bottom-up’, daar waar de energie zit.

Samenwerking

Samen optrekken geeft een aanzienlijke meerwaarde. Resultaten van projecten zoals, Merk en Marketing, Waterrecreatie en Bodemdaling, tonen dat aan. Het Groene Hart als herkenbare entiteit, met samenhangende en unieke (ruimtelijke) kwaliteiten, moet belangstelling en investeringsvermogen losmaken.

Focus

Het Bestuurlijk Platform wil de komende periode met onverminderde ambitie werken aan een mooi en vitaal Groene Hart, en kiest daarbij de volgende focus op:

 • Groene Hart Identiteit
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Bodemdaling
 • Recreatie
 • Bestuurlijke organisatie

Samenstelling Bestuurlijk Platform

Snel naar

 • Willy de Zoete

  Voorzitter van het Bestuurlijk Platform en Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

  Gedeputeerde Willy de Zoete
 • Huib van Essen

  Gedeputeerde Provincie Utrecht

  Gedeputeerde Huib van Essen
 • Esther Rommel

  Gedeputeerde Provincie Noord-Holland en technisch voorzitter Bestuurlijk Platform Groene Hart

  Esther Rommel
 • Joyce Langenacker

  Burgemeester Ouderkerk a/d Amstel

  Joyce Langenacker
 • Gerrit Spelt

  Wethouder Gemeente Lopik

  Gerrit Spelt
 • Bea de Buisonjé

  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Bea de Buisonjé
 • Sjaak Langeslag

  Hoogheemraadschap van Rijnland

  Sjaak Langeslag
 • Chris Kalden

  Op persoonlijke titel

  Chris Kalden
 • Johan Osinga

  Directeur-generaal bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

  Johan Osinga
 • Jan Leendert van den Heuvel

  Wethouder Bodegraven-Reeuwijk

  Jan Leendert van den Heuvel
 • Liesbeth Spies

   Burgemeester van Alphen aan den Rijn 

  Liesbeth Spies
 • Jan Lock

  Wethouder / Alderman - Gemeente Molenlanden

  Jan Lock

Organogram

Organogram bestuurlijk platform Groene Hart