Contact

Coördinatiebureau Groene Hart

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform en ondersteunen de projecten waar nodig. Het coördinatiebureau organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus.

 

Medewerkers:

🍃 Patricia Braaksma, programmamanager 

🍃 Anneke van Duin -Otto, secretaris

🍃 Welmoed Visser,  Coördinator gemeenten en waterschappen

🍃 Patricia Gravemaker, Communicatie en evenementen

 
Contactgegevens

Voor vragen of lopende zaken kunt u contact opnemen via cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl of 06-52769758