Contact

Coƶrdinatiebureau Groene Hart

Het Coƶrdinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform en ondersteunen de projecten waar nodig. Het coƶrdinatiebureau organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus.

 

Medewerkers:

šŸƒ Patricia Braaksma, programmamanager 

šŸƒ Anneke van Duin -Otto, secretaris

šŸƒ Welmoed Visser,  Coƶrdinator gemeenten en waterschappen

šŸƒ Patricia Gravemaker, Communicatie en evenementen

 
Contactgegevens

Voor vragen of lopende zaken kunt u contact opnemen via cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl of 06-52769758