Contact

Coördinatiebureau Groene Hart

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform en ondersteunen de projecten waar nodig. Het coördinatiebureau organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten.

Het is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus. 

 

Contactgegevens

Voor vragen of lopende zaken kunt u contact opnemen via cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl of 06-52769758