Overzicht belangrijke spelers

Overheid

Gemeente

Ministerie

Programmabureau Utrecht-West

Provincie

Waterschap

Onderzoek / Onderwijs

Groene Hart Academie

PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer)

VIC (Veenweiden Innovatiecentrum)

WUR / LEI (Wageningen Universiteit)

Ondernemers

Archeon

Avifauna

Buitenplaats De Blauwe Meije

Fort Wierickerschans

Green Business Club

Rabobank

Omgeving

ANWB

Kadaster


LTO

Platform Slappe Bodem

Staatsbosbeheer

Stichting Groene Hart

Vereniging Regio Water

Waterrecreatie Nederland