Overzicht belangrijke spelers

Overheid

Gemeente
Ministerie
Programmabureau Utrecht-West
Provincie
Waterschap

Onderzoek / Onderwijs

Groene Hart Academie
PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer)
VIC (Veenweiden Innovatiecentrum)
WUR / LEI (Wageningen Universiteit)

Ondernemers

Archeon
Avifauna
Buitenplaats De Blauwe Meije
Fort Wierickerschans
Green Business Club
Rabobank

Omgeving

ANWB
Kadaster

LTO
Platform Slappe Bodem
Staatsbosbeheer
Stichting Groene Hart
Vereniging Regio Water
Waterrecreatie Nederland