Webinarreeks: NOVEX Groene Hart in ontwikkeling

Co√∂rdinatiebureau Groene Hart organiseert in 2023 een zesdelige Webinarsreeks voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart. De Webinarreeks "NOVEX Groene Hart in ontwikkeling" gaat over het Ontwikkelperspectief Groene Hart, de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en impact van de ruim 20 ruimtelijke beleidsprogramma's op gebiedsopgaven in landelijk en bebouwd gebied. 

 

Alle betrokkenen laten meedoen en meedenken  

Met de Webinarreeks willen we alle betrokkenen de mogelijkheid bieden om het proces te volgen en daarin te participeren. In iedere Webinar starten we met een update van het proces en staat een thema uit het Groene Hart NOVEX gebied centraal. Experts, bestuursleden en gebiedsontwikkelaars binnen het Groene Hart nodigen we uit om hun kennis en ervaring met ons te delen. Tijdens de livestream is er ruimte voor interactie en worden ervaringen opgehaald vanuit de praktijk. 

  1. Aflevering 1: Water en Bodem sturend -> naar het programma
  2. Aflevering 2: Toekomstbeeld en Regionale investeringsagenda -> naar het programma
  3. Aflevering 3: Energietransitie in het Groene Hart -> naar het programma
  4. Aflevering 4: Groene Hart Jaarevenement Schuivende Panelen -> naar het programma
  5. Aflevering 5: Wonen -> naar het programma
  6. Aflevering 6:  Landbouw in het Groene Hart -> naar het programma

Kijk alle Webinars terug