NOVEX Groene Hart Webinar # 3: Energietransitie, hoe nu verder?

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #3 Energietransitie, hoe nu verder?.

Alle Webinars terugkijken van NOVEX Groene Hart in ontwikkeling 

Op 14 juni keken 100 deelnemers naar de webinar Energietransitie Groene Hart. Na een introductie door Frank Stroeken op zijn rapport was er onder leiding van Esther van der Voort een levendige paneldiscussie die werd gevoed door luisteraars. 

Toekomstperspectief 2050

De webinar werd geopend met een presentatie over het ontwikkelperspectief, door Patricia Braaksma, programmamanager Groene Hart. Het ontwikkelperspectief NOVEX-Groene Hart omvat uitgangspunten voor een toekomstbestendige inrichting van het Groene Hart en is een bouwsteen voor de ruimtelijke voorstellen van de drie provincies. Dit ontwikkelperspectief wordt in de komende maanden aangescherpt in wisselwerking met het proces rond de ruimtelijke voorstellen in de provincies. In dit Webinar geeft Patricia Braaksma toelichting op de stappen die we met elkaar nog moeten nemen om tot een Ontwikkelperspectief te komen. 

Energietransitie, hoe nu verder?

Het opwekken van energie in het Groene Hart, op weg naar 2050, is onderwerp van gesprek in dit derde Webinar Energietransitie. Het gesprek start met een presentatie van het ontwerpend onderzoek Groene Energie in het Groene Hart 2050 waaraan door een consortium van ontwerpbureaus is gewerkt.  We kijken naar de energietransitie in het Groene Hart in 2050 met zonne-energie, windenergie, aquathermie en naar de energieketen van productie, opslag en distributie. Deze energietransitie heeft grote ruimtelijke impact. Hoewel de zeven Regionale Energiestrategieën in het Groene Hart flinke stappen zitten tot 2030, moet er nog nagedacht worden over: Hoe nu verder?

Hoe komen we van de RES-doelen in 2030 naar de verwachte energie opwek in 2050? Vraagt dit een ander aanpak? Kunnen we energielandschappen in dit gebied vormgeven waarin we ook graag verblijven? Zijn er bovenregionale keuzes nodig en wat kan gerealiseerd worden met een gebiedsgerichte aanpak?  Deze vragen zullen aan de orde komen en we nemen een kijkje in de praktijk. Het Groene Hart staat onder druk. De bodem moet minder dalen, het water moeten we zorgvuldiger gebruiken en biodiversiteit moet ruimte krijgen. Hiernaast moet onze energievoorziening verduurzaamd worden, passend bij de omvang van onze toekomstige energieconsumptie waarin naar verwachting veel meer elektriciteit nodig is. 

Achtergronddocumenten van het rapport Ontwerpend onderzoek Energietranisitie in het Groene Hart 2050 staan hier: Onderzoeksrapporten | Bestuurlijk platform Groene Hart

Rapporten downloaden
  • Toekomstperspectief 2050

    Het Toekomstperspectief Groene Hart 2050 kunt u ⏩ downloaden.    

  • Ontwerpend Onderzoeksrapport Energietransitie in het Groene Hart in 2050

    Het rapport Ontwerpend onderzoek Groene Energie in het Groene Hart 2050 ⏩ downloaden.    

Achtergrondrapport
  • koepelverhaal

    Het Ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik kunt u⏩ downloaden