NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #1 Water en Bodem Sturend

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #1 Bodem en Water 15 feb 2023.

Alle Webinars terugkijken van NOVEX Groene Hart in ontwikkeling 

In 2022 zijn de startpaketten van het Rijk bekend gemaakt. Provincies en NOVEX-gebieden zijn aan zet in het opzetten van de ruimtelijke puzzel en een ontwikkelingsperspectief. Hoe verloopt dit proces en welke consequenties hebben de ruimtelijke beleidsprogramma's vanuit "Bodem en Water sturend" op projecten in landelijk en stedelijk gebied. 

Programma

In deze geslaagde eerste Webinar van "NOVEX Groene Hart in ontwikkeling" hebben we uitleg gegeven over het NOVEX-proces, de ruimtelijke beleidsprogramma's en de vertaling hiervan naar de praktijk. De voorzitter van het Expertteam Groene Hart, is ingegaan op het Toekomstbeeld, als eerste stap om te komen tot een Ontwikkelperspectief Groene Hart. 

Op het thema Bodem en Water sturend is de Kamerbrief Water en Bodem sturend gepresenteerd door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met enkele voorbeelden. Vervolgensis de betekenis ervan voor projecten in landelijk en stedelijk gebied. Welke schuurpunten het beleid oplevert vanuit de inzichten bij Hoogwaterboerderij ten aanzien van o.a. droogte en waterkwaliteit zijn besproken. 

Voor wie?

Deze reeks Webinars is interessant voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart.

Bij documenten op deze website kunt u o.a. het Toekomstperspectief en Onderzoeksrapporten inlezen.

Documenten voor downloaden
  • Toekomstperspectief 2050

    Het Toekomstperspectief Groene Hart 2050 kunt u ā© downloaden.    

  • koepelverhaal

    Ontwerpend onderzoek Water en Bodem ā© downloaden