Thema's

Complexe opgaven Groene Hart
  • Het Groene Hart is een gebied waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt. Het landschap is divers, de openheid en karakter vormen een belangrijk en uniek contrast met de grote steden er omheen.

    Gezien het klimaat en de (inter) nationale verplichtingen op gebied van biodiversiteit en waterkwaliteit zal het Groene Hart zich wederom gaan aanpassen. Dit betekent dat het bodem- en watersysteem, de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap leidend worden voor ruimtelijke functies.

  • Om het unieke landschap herkenbaar te houden en (inter) nationale ambities te realiseren is het noodzakelijk om op het schaalniveau van het Groene Hart de vertaalslag te maken naar lokale en regionale toegevoegde waarde op basis van de thema's.

    Thema's