Terugkijken Webinar #1 Water en Bodem Sturend

Snel naar

 • NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #1: Bodem en Water sturend 

   

  In 2022 zijn de startpaketten van het Rijk bekend gemaakt. Provincies en NOVEX-gebieden zijn aan zet in het opzetten van de ruimtelijke puzzel en een ontwikkelingsperspectief. Hoe verloopt dit proces en welke consequenties hebben de ruimtelijke beleidsprogramma's vanuit "Bodem en Water sturend" op projecten in landelijk en stedelijk gebied. 

  In deze geslaagde eerste Webinar van "NOVEX Groene Hart in ontwikkeling" hebben we uitleg gegeven over het NOVEX-proces, de ruimtelijke beleidsprogramma's en de vertaling hiervan naar de praktijk. De voorzitter van het Expertteam Groene Hart, is ingegaan op het Toekomstbeeld, als eerste stap om te komen tot een Ontwikkelperspectief Groene Hart. 

  Op het thema Bodem en Water sturend is de Kamerbrief Water en Bodem sturend gepresenteerd door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met enkele voorbeelden. Vervolgensis de betekenis ervan voor projecten in landelijk en stedelijk gebied. Welke schuurpunten het beleid oplevert vanuit de inzichten bij Hoogwaterboerderij ten aanzien van o.a. droogte en waterkwaliteit zijn besproken. 

   

    Webinar terugkijken ▶️ Webinar Bodem en Water 

 • Webinar #1

  Sprekers: ✔️ Frank Lenssinck, Programmaleider Hoogwaterboerderij ✔️  Joost van Halem, Minesterie van Infrastructuur en Waterstaat ✔️ Marja van Keulen, Bestuursadviseur Waterschap Amstel Gooi en Vecht ✔️ Magdeleen Sturm, Voorzitter Expertteam Groene Hart  ✔️ Patricia Braaksma, Programmamanager Coördinatiebureau Groene Hart   

  Voorzitter: Esther van der Voort