Veilige oversteek Amsterdam-Rijnkanaal

De watersport kent veel waarde toe aan de verbinden van de watersportgebieden met het Groene Hart. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt echter voor veel pleziervaart een blokkade. Het Amsterdam Rijnkanaal zelf is een ‘snelweg voor de beroepsvaart.’

Recreatieondernemers, beroepsvaarders, bewoners en watersporters zijn op uitnodiging van het Programmabureau bijeengebracht in een versnellingskamer. Een constructieve bijeenkomst waarin veel ervaringen zijn gedeeld vanuit de praktijk en is gebrainstormd over de oplossingen.

De kruisingen kunnen veiliger gemaakt worden door het plaatsen van meer borden, waarschuwingslichten en het verbreden van sluizen. Daarnaast kunnen bestaande systemen (arifoon, radar) en nieuwe systemen (AIS, DRIPS) worden ingezet. Andere maatregelen zijn betere zichtlijnen, varen in konvooi en goede voorlichting. Dat laatste gebeurt al jaren door brancheorganisatie HISWA in het project ‘Varen Doe Je Samen’. Het Watersportverbond oppert om meer out of de box te denken met oplossingen, zoals in Schotland met het het Falkirk Wheel. Een bootlift die icoon is voor het gebied.

De aanwezigen waren ook realistisch. De inzet op korte termijn zou kunnen zijn: zoveel mogelijk houden wat je hebt en je richten op de belangrijkste oversteekpunten voor het netwerk: Driemond, Nieuwersluis en Utrecht. De uitkomst van deze versnellingskamer wordt meegenomen in een Bestuurlijk Overleg over verdere aanpak van een veilige oversteek die medio december plaatsvindt.

Kaart Veilige oversteek ark