Willy de Zoete: de nieuwe voorzitter

Samenwerken met drie provincies en vijf waterschappen, ruim 35 gemeenten en natuurlijk ook de belangen van en kennis bij inwoners, bedrijven en organisaties betrekken bij onze plannen en ideeën voor Het Groene Hart.

Gedeputeerde Willy de Zoete

De lange formatie in Zuid-Holland heeft voor wat vertraging gezorgd maar sinds het laatste kwartaal van 2019 mag ik als voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart dit proces van grensoverschrijdende samenwerking mede vormgeven. Het is een mooie taak die raakt aan vele (onder)delen van mijn portefeuille. Zowel erfgoed en cultuur, als economie, toerisme en grondzaken zijn verbonden aan onderwerpen die een goede dialoog over onze groene long van West-Nederland raken. Ik schrijf deze introductie terwijl buiten boeren protesteren tegen de stikstof aanpak. Een protest die een van de vele dilemma’s schetst en die wij als Bestuurlijk Platform tegenkomen. Ons platform werkt per slot aan een integrale aanpak van ecologie, economie, leefbaarheid en toegankelijkheid voor inwoner en bezoeker, recreant en producent, agrariër en activist.

Samenwerken

Mijn ervaring bij gemeente, waterschap en provincie als bestuurder en gekozene zet ik graag in voor een samenleving die werkt voor iedereen en voor een Groen Hart dat ruimte biedt aan allen. Samenwerken doe je altijd samen, ik draag dit “column stokje” daarom graag over aan mede Bestuurlijk Platform-lid en collega-gedeputeerde Hanke Bruins Slot.