Ontwerpend Onderzoek Energietransitie

Momenteel wordt er hard gewerkt aan Regionale Energiestrategieën (RES). Het Groene Hart is verdeeld over zeven RES gebieden. Vanwege een bezorgdheid over het meewegen van de ruimtelijke effecten op de schaal van het Groene Hart heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten om het Groene Hart extra te faciliteren.

Dit heeft geleid tot drie workshops met de Projectleiders van de RES-sen waarin de kwaliteiten van het Groene Hart en de afwegingen centraal staan. In navolging op deze workshops start dit voorjaar het Ontwerpend Onderzoek Energietransitie in het Groene Hart. Het onderzoek is onderdeel van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en heeft als doel om een wenkend perspectief te ontwikkelen voor de energieopgave. Een perspectief op de lange termijn, waarbij de ondergrond en het watersysteem medebepalend zijn voor de keuze in energieopwekking. Evenals bij de vorige studie naar bodem, water en landgebruik, spelen de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit een belangrijke rol in de begeleiding van het onderzoek.

LAndschap met dijk en water