Een nieuwe koers Groene Hart samenwerking

De Stuurgroep Groene Hart wordt Bestuurlijk Platform Groene Hart!

Onder deze naam zetten we nieuwe koers binnen de Groene Hart samenwerking. De bestuurders in het Bestuurlijke Platform Groene Hart zijn een mooie mix tussen nieuwe bestuurders en bestuurders die al zitting hadden in de toenmalige Stuurgroep Groene Hart. Dit zorgt voor frisse ideeën, gestoeld op bestaande kennis.

Leden Bestuurlijk Platform Groene Hart

Helikopterperspectief

De focus van het Bestuurlijk Platform ligt op verbinden, agenderen, inspireren en aanjagen. Het Bestuurlijke Platform kijkt met een helikopterperspectief naar het gehele gebied en legt waar nodig (bestuurlijke) verbindingen. Voor het werkprogramma van het Bestuurlijke Platform Groene Hart betekent dit dat er alleen initiatieven worden gestart die helpen om de optelsom te laten deugen, die samenhang bevordert en illustreert.

Een goed en recent voorbeeld hiervan is het thema bodemdaling. Een thema dat in het gehele Groene Hart speelt en waar veel initiatieven op zijn, maar waar het Ontwerpend Onderzoek is ingezet om inspiratie en een lange termijn perspectief te bieden. Langs deze lijn wil het Bestuurlijke Platform verder werken.

Wie zitten er in het BP

In het Bestuurlijk Platform Groene Hart zijn vertegenwoordigd: de drie Groene Hart provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), de Groene Hart gemeenten en de betreffende waterschappen (Rijnland, de Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Schieland en de Krimpenerwaard en Rivierenland). Mogelijk sluit de Rijksoverheid later dit jaar aan.

Organogram bestuurlijk platform Groene Hart
organogram_bestuurlijk_platform_groene_hart_0.jpg.