Welkom twee nieuwe Bestuursleden in het Bestuurlijk Platform

Erik Jan van Kempen en Johan Osinga treden toe tot het Bestuurlijk Platform.

Met veel plezier heten wij dhr. Erik Jan van Kempen en dhr. Johan Osinga van harte welkom als nieuwe bestuursleden van het Bestuurlijk Platform.

Erik Jan van Kempen is Directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Johan Osinga is Directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Beiden heren zijn toegetreden om samen met de andere overheidslagen -die in het Bestuurlijk Platform zijn vertegenwoordigt- vanuit gezamenlijke kernwaarden en vertrekpunten in een aantal stappen toe te werken naar een gedeeld toekomstbeeld voor het Groene Hart als NOVI gebied.

Erik Jan van Kempen

 

Johan Osinga