Laatste nieuws: “Regionale energie strategieën en het Groene Hart”

Het advies van de drie PARKs heeft zijn weg gevonden naar alle belanghebbende in en rondom het Groene Hart.

Zonnepanelen

De publicatie van het advies “Regionale energiestrategieën en het Groene Hart” van de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) heeft zijn weg gevonden naar alle belanghebbenden in en rondom het Groene Hart. Er is belangstelling bij burgers, bij bestuurders en bij de media. Zoals alle RES regio’s in Nederland in de afronding van de RES 1.0 zitten geldt dit ook voor de RES-sen in het Groene Hart. Het PARK advies roept op tot samenhang en daarvoor is samenwerking tussen de RES-regio's van groot belang. Sinds het verschijnen van het advies wordt er langs verschillende lijnen gewerkt aan een vervolgaanpak voor het Groene Hart. De vervolgaanpak is gericht op de RES 2.0. Als opmaat van het vervolg wordt op 6 april 2021 een (digitale) bijeenkomst/werkplaats georganiseerd voor gemeenten ambtenaren van zowel de afdelingen ruimtelijke ordening als energietransitie. Het doel van deze bijeenkomst is om het gesprek over (RES) grensoverschrijdende gebieden te voeren. Zo krijgen we beter zicht op de uitdagingen en kansen die er zijn en kunnen we bevindingen meenemen in de vervolgaanpak.  

Windmolens langs A27 bij Nieuwegein