Groene Hart Biografie: Concept waardenkaart zo goed als gereed!

Medio maart/begin april zal worden gestart met de consultatie rondes waarin zowel de kaart als de methodiek zal worden gepresenteerd.

Fort Jutphaas

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al gemeld werkt het bureau SteenhuisMeurs aan een Groene Hart Biografie met daarin drie deelproducten: een actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart, een narratief voor het Groene Hart en ontwikkellijnen. Om zo veel mogelijk informatie te vergaren over het gebied worden er -ondanks de Corona maatregelen- mooie contacten gelegd met bewoners en andere betrokken en daardoor veel waardevolle input opgehaald.  

De concept waardenkaart is nu zo goed als gereed. Daarbij was het de uitdaging om de waardenkaart uit 1996 te herzien en tegelijkertijd af te stemmen op alle provinciale waardenkaarten die sindsdien zijn ontwikkeld. Helaas volstaat het niet om de waardenkaarten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht aan elkaar te plakken. Elke provincie stelt namelijk eigen prioriteiten en gebruikt een andere notatiewijze.  

Door uiteindelijk gebied voor gebied alle kaarten te analyseren en te “vertalen” naar de logica van het Groene Hart als geheel, ontstaat er een nieuwe waardenkaart die de actuele waarden van het Groene Hart verbeeldt en samen met de provinciale waardenkaarten kan worden gebruikt.

Nu de waardenkaart dit concept-stadium heeft bereikt willen we (maart/april) starten met consultatie rondes waarin zowel de kaart als de methodiek zal worden gepresenteerd. Dit zal digitaal worden gedaan. Voor deze consultatie worden professionals en maatschappelijke organisaties in het Groene Hart uitgenodigd. Dit zijn in ieder geval de drie Erfgoedhuizen van de provincies. Ook historische verenigingen en natuur- en landschapsorganisaties worden aangeschreven. E.e.a. zal in samenwerking met de Stichting Groene hart worden georganiseerd.

Groene Hart biografie