Het Groene Hart definitief NOVI gebied

Het Plan van Aanpak NOVI-gebied Groene Hart wordt komende tijd op verschillende manieren verder uitgewerkt.

NOVI-gebied

Met een brief aan de Tweede Kamer werd op 17 februari het Groene Hart definitief een NOVI-gebied. In gezelschap van de NOVI gebieden, de Peel en Zuid-Limburg, heeft het Groene Hart een (hernieuwd) langjarig partnerschap met de Rijksoverheid.

Het Plan van Aanpak NOVI-gebied Groene Hart wordt komende tijd op verschillende manieren verder uitgewerkt. Onderdeel van de uitwerking is de gemeentelijke dialoog in het Groene Hart die komende maanden wordt gevoerd. Zeven burgemeesters van gemeenten verspreid in het Groene Hart zullen ieder in een eigen regio de dialoog voeren. In de dialoog zal besproken worden wat het betekent om NOVI gebied te zijn, maar ook welke opgaven gezamenlijk opgelost moeten worden.  Inmiddels is het innovatieve bestuurskundigebureau Partners + Pröpper ingehuurd om de dialoog voor te bereiden en te begeleiden. In de volgende nieuwsbrief kunnen we de eerste bevindingen uit de dialoog met u delen.

Gemeentelijke dialoog