Regiodeal Bodemdaling Groene Hart toegekend

Op vrijdag 16 november werd bekend dat de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is gehonoreerd als één van de 12 regiodeals in Nederland. In de kamerbrief over de regio enveloppe is de volgende overweging te lezen:

CO2-uitstoot

“Bodemdaling is een brede maatschappelijke opgave die invloed heeft op de leefbaarheid in landelijk gebied en stedelijk gebied, op ons cultuurhistorisch erfgoed, op het onderhoud van de infrastructuur en CO2-uitstoot. Het Rijk wil samen met een brede coalitie in het Groene Hart aan de slag om gezamenlijk kennis omtrent bodemdaling verder te ontwikkelen, door middel van innovatie en experimenteren. Met deze deal beogen we de krachten van de betrokken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te bundelen om innovatieve oplossingen te vinden en handelingsperspectief te bieden in de transitie van het bodemgebruik. Rijk en regio werken met deze Regio Deal samen aan nationale kennisontwikkeling met testsites in het Groene Hart, vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven, CO2-reductie en toekomstbestendig bouwen en wonen in het veengebied. Het kabinet reserveert maximaal € 10 mln. voor de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart”.

Resultaat

Een geweldig resultaat voor de initiatiefnemers van de Regiodeal en voor het gehele Groene Hart. De initiatiefnemers waren: gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, provincies Zuid-Holland en Utrecht en hoogheemraadschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard.

Watermanagement systeem bij een sloot

De Regiodeal Bodemdaling Groene Hart wordt samen met het Rijk uitgewerkt en in het voorjaar van 2019 ondertekend door de betrokken partijen, waarmee tegelijk het startsein wordt gegeven.