Groene Hart in Omgevingsvisie Noord-Holland opgenomen

De provincie Noord-Holland heeft een aangescherpte Omgevingsvisie gepresenteerd. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft in juni via een zienswijze op de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland het Groene Hart nader onder de aandacht gebracht. Daarbij deed de Stuurgroep het aanbod om de Groene Hart-samenwerking en de uitwerkingen naar gelijkluidend beleid van de drie provincies een prominent onderdeel te geven in het vervolg.

In de zienswijze heeft de Stuurgroep haar zorg gedeeld, dat het Groene Hart als samenhangend provincie-overschrijdend gebied, nauwelijks aan de orde komt. De Stuurgroep pleit voor een heldere ruimtelijke samenhang van het Groene Hart, in de uitvoering van de Omgevingsvisie.

Strand met bezoekers

De provincie Noord-Holland heeft op 12 juni 2018 als eerste Groene Hart-provincie haar Omgevingsvisie ter inzage gelegd. De thema’s uit het Perspectief Groene Hart 2040, landschap, bodemdaling, energietransitie, economische ontwikkeling en mobiliteit, komen overeen met de ontwikkelingen die Noord-Holland schetst in de Ontwerp-Omgevingsvisie.