Open brief oud-bestuurders

Verschillende oud-bestuurders van provincies en waterschappen hebben het initiatief genomen om een brief te sturen aan de Provinciale Staten en Colleges van Gedeputeerde Staten van de drie Groene Hart provincies.

Zij zijn ongerust over de verstedelijking van het Groene Hart en de druk op de natuur- en landschapswaarden en roepen op tot een niet vrijblijvende samenwerking tussen de drie provincies en doen daarbij vijf aanbevelingen. U kunt de brief hier lezen. De bestuurders in het Bestuurlijke Platform Groene Hart zien de brief als een ondersteuning van de gekozen koers voor de komende jaren.

Download hier de open brief