NOVI gebied Het Groene Hart?

Naar verwachting wordt medio juni bekend welke NOVI gebieden er gekozen zijn. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft eerder al - met een gebiedsdialoog op 6 december 2018 en ingebrachte zienswijze op de Ontwerp NOVI - kenbaar gemaakt dat het Groene Hart een NOVI gebied is.

In afwachting op het besluit van de minister wil de regio al een werkgroep formeren om een eerste aanzet tot een programma te maken. Een programma waarin staat aan welke integrale opgaven onder de vlag van het NOVI gebied gewerkt wordt en waar we als regio samen in optrekken. De bestuurlijke trekker van de NOVI werkgroep zit in het Bestuurlijke Platform en zorgt voor het verbinden van meerdere initiatieven op strategisch niveau, zoals de strategische agenda Groene Hart, een initiatief van de samenwerking Alphen, Gouda en Woerden.

Kaart NOVI Dialoog