Kort nieuws

Provincies broeden op hun Omgevingsvisie (1)

Op weg naar de Provinciale Omgevingsvisie werkt de Provincie Utrecht aan de ā€˜Langetermijnvisie 2050ā€™. Tijdens de verschillende locatiegesprekken in de provincie heeft het Programmabureau de belangrijkste opgaven voor het Groene Hart benoemd en het belang van goede stad-landverbindingen onder de aandacht gebracht.

Op 30 mei is er een bijeenkomst waarin de uitkomsten tot dusver worden samengebracht.

Omgevingsvisie (2)

Als bouwsteen voor de Omgevingsvisie heeft de provincie Zuid-Holland een zogenaamde ā€œBroedweekā€ georganiseerd voor de visie een ā€˜Rijke Groen-Blauwe Leefomgevingā€. Het Programmabureau heeft in de gebiedssessie over het Groene Hart, de visie van de Stuurgroep neergelegd.

Lees meer: Groenblauwe leefomgeving

Programmabureau sprak raadsleden Groene Hart op informatiemarkt

Meer dan 350 raadsleden, wethouders, burgemeesters, dijkgraven en andere bestuurders waren aanwezig bij de VNG informatiemarkt voor raadsleden, op woensdag 11 april in het Huis voor de Provincie Utrecht. Zij konden ruim 70 stands bezoeken, van allerlei provinciale organisaties en instellingen waar raadsleden mogelijk mee te maken krijgen in hun raadsperiode. Het Programmabureau Groene Hart was ook aanwezig met een stand. Wij spraken met een aantal raadsleden uit het Groene Hart en hebben het Perspectief Groene Hart uitgereikt.

Lente in het Groene Hart wordt gevierd met een campagne

Op zaterdag 31 maart werd de campagne ā€˜Vier de Lente in het Groene Hartā€™ afgetrapt door Theo Vogelzang, vicevoorzitter van de Stichting Groene Hart. Dit gebeurde bij de kersvers geopende Avonturenboerderij Molenwaard. Kees van Velzen, Stuurgroep lid en voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen, sprak zijn waardering uit voor de manier waarop veel partijen samen werken aan het beter op de kaart zetten van het gebied voor toerisme en recreatie. Er is deze lente keuze uit meer dan 150 activiteiten zoals polderwandelingen, fietstochten, lentefairs, lammetjesdagen, streekproductproeverijen, paasbrunches, natuurexcursies, bloemenworkshops en open dagen bij boerderijen, kwekerijen en andere locaties.

Vier de Lente in het Groene Hart is een promotiecampagne waarin het oer-Hollandse landleven in het Groene Hart centraal staat. De campagne loopt van 17 maart tot en met 17 juni 2018. Kijk voor meer informatie over Vier de Lente in het Groene Hart op www.groenehart.nl/lente.