Interprovinciale samenwerking

Ruim een jaar ben ik lid van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Toen ik daar mee begon wist ik niet precies wat het Groene Hart inhield. En wat de (kleine) rol van de provincie Noord-Holland hierin was. Al snel kwam ik hierover in contact met mijn collega-bestuurders uit Zuid-Holland, Utrecht, de gemeenten, stichting Groene Hart en de waterschappen en was ik onder de indruk van de gedrevenheid die er leeft rond dit gebied. Het gaat dan ook om een bijzonder gebied ingesloten door de stedenband van de grote steden in west-Nederland, waardoor het hét Hart vormt van die metropool.

Adnan Tekin

Bij mijn komst in de Stuurgroep was ‘Het Perspectief Groene Hart 2040’ zo goed als gereed en konden we beginnen met de uitwerking ervan. Dit betekende allereerst dat we met gemeenten in het Groene Hart in gesprek zijn gegaan en nog steeds zijn. Rond de zomer vorig jaar, werd het Perspectief Groene Hart besproken in de Provinciale Staten van de drie provincies. Net als de samenwerking in de Stuurgroep concludeerden alle Provinciale Staten dat het goed was om met elkaar over het Groene Hart te spreken. Deze bijeenkomst stond 27 maart jl. gepland en in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over hoe de avond is verlopen.

Perspectief

Ik zelf heb de avond ervaren als een stap verder in de interprovinciale samenwerking. In het Perspectief Groene Hart staan de kwaliteiten van het Groene Hart centraal, maar daarnaast is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die veranderingen teweeg brengen. Denk aan de uitdaging met bodemdaling, energietransitie en recreatie. Het Perspectief geeft ook een aanzet tot meer integraal werken in het Groene Hart. Dit betekent samen koers bepalen en elkaar aanspreken op locatie keuzes en uitwerkingen. Een samenspel van colleges en Staten uit drie provincies, geen sinecure, met een sterk begin en geeft genoeg energie om samen verder mee te gaan.

Bodemdaling: een belangrijk vraagstuk

Afgelopen week ben ik met de Statencommissie Natuur, Landschap, water en Milieu in Zegveld op bezoek geweest bij het Veenweiden innovatiecentrum (VIC). Bodemdaling is voor Noord-Holland een belangrijk vraagstuk, niet alleen in het Groene Hart maar ook in Laag-Holland. De Statenleden van Noord-Holland hebben in een motie € 2,58 miljoen vrijgemaakt voor natuurvriendelijke oevers, bodemdaling en natuur inclusieve landbouw,. Het werkbezoek van de Statenleden heeft aangetoond hoe actueel en maatschappelijk urgent deze vraagstukken zijn, ook in het Groene Hart.

Als laatste ben ik erg blij om te lezen dat in het Regeerakkoord ook aandacht is voor het Groene Hart. “Het kabinet wil zich richten op het beschermen van belangrijke open ruimtes, zoals het Groene Hart.”

Daar draag ik graag bij aan!

Adnan Tekin

Gedeputeerde Natuur