Diner Pensant d.d. 2 september 2021: Een smakelijke samenvoeging van samen zijn, samen denken en samen werken!

locatie De Boerinn in Kamerik

Terugkijken op een geslaagd, inspirerend en energiek Diner Pensant van 2 september jl.

Op 2 september jl. vond bij de Boerinn in Kamerik onder leiding van dagvoorzitter Bart Krol het eerste ‘Diner Pensant Groene Hart’ plaats. Met ruim 90 deelnemers vanuit verschillende overheidslagen, werd het een energieke avond waarin samenwerken aan ‘NOVI gebied Groene Hart’ centraal stond.

 Het samen zijn na een lange periode van online-vergaderen bleek voor velen een verademing en zorgde voor een ontspannen sfeer.

Het Coördinatiebureau/team had voor de aanwezigen een vol programma in petto. Naast een heerlijk diner werd er geluisterd, gewerkt en veel nagedacht. Zo vertelde Marinke Steenhuis op haar mooie en ​inspirerende wijze het koepelverhaal van de Groene Hart Biografie.  Dit koepelverhaal en de drie gebiedsverhalen (het narratief van de Groene Hart Biografie) kunt u op een rustig moment terugkijken op de website van het Bestuurlijk Platform. https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/ onder tab “Groene hart biografie”. Daarnaast werden de 1e uitkomsten uit de gemeentelijke Dialoog gepresenteerd. Deze kwamen voort uit de gesprekken met de ambassadeurs van de 5 regio’s in het Groene Hart die op hun beurt dialooggesprekken hebben gevoerd met de verschillende gemeenten liggende in deze 5 regio’s t.w.: regio Utrecht, regio de Waarden, regio Midden-Holland, regio Noord-Holland en regio Holland-Rijnland. Deze 1e uitkomsten kunt u terugzien op onze website onder tab “Gemeentelijke Dialoog” of door op bijgaande link te klikken. https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/Tevens zijn -nu het Groene Hart als NOVI gebied op stoom komt- ook de verschillende thematische werkgroepen van start gegaan. Een afgevaardigde vanuit ieder werkgroep t.w.: Bodem, Water en Landgebruik, Energietransitie, Vitale Dorpen en Steden en Vrije tijd economie gaf een korte pitch waarin werd verteld waarom de werkgroepen zijn gevormd, wat ze met de werkgroep (op korte termijn) willen gaan doen en hoe ze de verbindingen willen zoeken en leggen met de andere werkgroepen.

 In het tweede gedeelte van de avond ging men integraal aan de slag in sub-sessies. Deze sessies bestonden uit: een 1e verkenning/opmaat naar een “Bestuursovereenkomst” (dit was een besloten sessie voor alleen de Bestuurlijk Platformleden), twee sessies waarin het spel “strijd om een dalende bodem” kon worden gespeeld (Het leuke van dit spel is dat je vanuit een andere rol de lastige opgave bodemdaling vanuit een ander perspectief kunt bekijken en wat uiteindelijk weer andere inzichten brengt), een sessie “Droombeelden” waarin de “Gouden regels” en de “Waardenkaart” vanuit de Groene Hart Biografie werden toegepast op twee gebiedsopgaven vanuit de dialoog. Deze droombeelden werden vervolgens op tekening vastgelegd en last but not least een sessie waarin de “Waardenkaart” centraal stond. Hierin werd kort de totstandkoming geschetst en was er veel ruimte voor vragen.

Overall gezien was het doel van de avond om met elkaar integraal aan de slag te gaan met de verschillende opgaven waar we samen voor staan. Gezien de opbrengst van de avond is dit goed gelukt en voor herhaling vatbaar.

Omdat de tekeningen van de “Droombeeldensessie” ten tijde van de release van de nieuwsbrief nog niet voorhanden waren, worden deze op een later moment op de website van het Bestuurlijk Platform geplaatst.