Samen kom je verder

Chris Kalden

Van Bea de Buisonjé kreeg ik de vraag: “Wat verwacht u van de NOVI-status, welke verandering ziet u ten opzichte van de eerdere landelijke Nota’s RO en is daarmee de dreiging van de versnippering van het Groene Hart weg?”

De rijksoverheid heeft zich in mijn ogen op te grote afstand gezet van vraagstukken die de toekomst van ons landelijk gebied bepalen. Dat paste wellicht bij de geest van vérgaande decentralisatie van het omgevingsbeleid, maar leidde tot een groot gemis.

Ik ben dan ook zeer blij met de hernieuwde belangstelling vanuit de rijksoverheid, zoals neergelegd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dat geldt in het bijzonder voor de aanwijzing van het Groene Hart als NOVI-gebied. Het is allemaal nog wat voorzichtig, maar het begin is er.

Ik koester vooral de interesse en betrokkenheid bij vraagstukken in het Groene Hart zoals energietransitie, bodemdaling, waterhuishouding en toekomst van de landbouw. Ik weet dat er veel gevoeligheden liggen in de relaties van gemeenten en provincies met de rijksoverheid als het gaat sturing van bovenaf en het inperken van beslisruimte. Maar die negatieve opvattingen zijn goeddeels bepaald in de tijd van de grote nota’s en liggen m.i. achter ons.

Het is geen nostalgie naar oude tijden, maar een verlangen naar een eigentijdse invulling van de rijks verantwoordelijkheden op die terreinen. Dat zal flink wat inspanningen en investeringen in elkaar vergen, maar het is de moeite waard. De eerst test zal de totstandkoming van de bestuursovereenkomst over het Groene Hart als NOVI-gebied zijn.

Is daarmee de dreiging van versnippering weg? Jammer genoeg niet, want samenhangend beleid voeren blijft lastig, ook met de rijksoverheid erbij. En (gemeente-, provincie-, departements-) grensoverschrijdend werken spreekt absoluut niet vanzelf.

Maar ik kijk met optimisme uit naar de komende tijd en naar de vruchten van brede samenwerking. Voor zover mijn fietstochten door het Groene Hart daar tijd voor laten. 

Ik geeft het stokje graag door aan Teunis Jacob Slob, wethouder gemeente Molenlanden en lid van het Bestuurlijk Platform, die zich voor z’n wethouderhouderschap al heel lang met het Groene Hart bezighield vanuit een agrarisch perspectief.
Mijn vraag is: “Beste Teunis Jacob, wat zijn jouw verwachtingen van de verschillende overheden als het gaat om de toekomst van de melkveehouderij in het Groene Hart?”.

Met hartelijke groet, Chris Kalden