Aanpak

infographic Wateratlas header

Het Groene Hart is een typisch Nederlands agrarisch polderlandschap. Er wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreĆ«erd. Daarnaast spelen er ook verschillende maatschappelijke opgaven die allemaal een (ruimte)claim leggen op het Groene Hart, zoals: De verstedelijkings- en mobiliteitsbehoefte van de grote steden, het tegengaan van verdere veenbodemdaling, het opwekken van duurzame energie, de ontwikkeling van de kringlooplandbouw in relatie tot stikstofproblematiek en biodiversiteit en de vraag naar recreatiemogelijkheden.

Om deze opgaven het hoofd te bieden werkt het Bestuurlijk Platform Groene Hart als Ć©Ć©n overheid aan de realisatie van deze opgaven Ć©n deze realiseren met behoud van het unieke karakter van het Groene Hart. Dat vraagt slimme gecombineerde oplossingen, samenwerking en bestuurlijke innovatie.