Ontwerpend Onderzoek Bodem, Water en Landgebruik

Ontwerpend onderzoek is een mooie manier om samen te werken in een gebied en om integrale oplossingen in beeld te brengen. Op advies van Harm Veenenbos en Paul Roncken, de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland en Utrecht en van Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap is De Stuurgroep hiermee aan de slag gegaan in het Groene Hart.

BURO SANT EN CO en FABRICations heeft de studie uitgevoerd. Daarbij geadviseerd door de waterschappen, Wageningen Economic Research, Veen Innovatiecentrum en Deltares.

Na afloop van dit onderzoek zijn drie nieuwe bureaus uitgenodigd, om op regionale schaal een vervolg te maken voor één regio in elk van de drie provincies.

U vindt hier de eindrapporten van BURO SANT EN CO en FABRICations en van de drie bureau's.

De presentaties van de Slotbijeenkomst vindt u hier  externe link.