Perspectief Groene Hart

Visie
  • Perspectief Groene Hart 2040

    Bij de invoering van de Omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van het Groene Hart is het slim om de omgevingsvisies van gemeenten en provincies op elkaar af te stemmen. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft samen met de gebieden, gemeenten, waterschappen en de drie provincies een visie ontwikkeld: Het Perspectief 2040.In

  • Het Perspectief Groene Hart zijn de gedeelde kernwaarden in het Groene Hart benoemd en de thema‚Äôs die om aandacht vragen omdat ze kwetsbaar zijn of omdat ze moeten worden doorontwikkeld. Een voorbeeld van de kwetsbaarheid is de bodemdaling, een voorbeeld van doorontwikkeling is de energietransitie. De thema‚Äôs in het Perspectief kunnen dienen als bouwstenen voor de verschillende omgevingsvisies van Groene Hart-overheden. 

    Thema's Groene Hart ->