Kort nieuws

Het Groene Hart in de media

Afgelopen maanden bent u het Groene Hart mogelijk diverse keren tegengekomen in de landelijke media.

In juni verscheen het rapport: “Naar een Ontspannen Nederland” https://ontspannennederland.nl/ van Jan Willem Erisman en Berno Strootman. Dit rapport geeft een uitweg uit de stikstofcrisis en benoemd expliciet twee gebieden in Nederland waar de landbouw radicaal moet veranderen, waaronder het Groene Hart. In augustus verscheen het internationale IPPC rapport over de klimaatveranderingen wereldwijd. Dit leidde ook tot artikelen over het kwetsbare Groene Hart. De stikstofuitstoot, de zeespiegelstijging, bodemdaling en verzilting, het zijn grote uitdagingen waar het Groene Hart mee te maken heeft. De urgentie wordt nog eens benadrukt in de artikelen. De kennis en oplossingsrichtingen worden meegenomen in de Groene Hart samenwerking.

Uitbreiding Werelderfgoed in het Groene Hart

Binnen de grenzen van het Groene Hart lagen al twee werelderfgoederen namelijk Kinderdijk en het zuidelijke deel van de Stelling van Amsterdam. Op 26 juli jl. is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op de UNESCO Werelderfgoedlijst gekomen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De beide linies zijn uniek in de wereld en vertellen het bijzondere verhaal van de militaire verdediging van ons land met water als bondgenoot. De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt voor een groot deel in het oostelijke deel van het Groene Hart. Meer informatie over de toevoeging van de NHW aan de UNESCO Werelderfgoedlijst vindt u op: https://www.programmanieuwehollandsewaterlinie.nl/unesco/. Naast de waterlinie is ook de Romeinse Limes op de lijst van werelderfgoed gezet. Het deel langs de Oude Rijn valt ook binnen het Groene Hart.