Kort nieuws

Kort nieuws

Ode aan het Landschap

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het themajaar Ode aan het Landschap en de Landschapstriënnale 2023. Het themajaar Ode aan het Landschap is reeds gestart maar zonder het Groene Hart. De Corona-crisis heeft de toeristische sector hard geraakt, in plaats van deelname aan het themajaar heeft de provincie Zuid-Holland een subsidieregeling geopend om toerisme te stimuleren.

Landschapstriënnale 2023

De kandidaatstelling voor de Landschapstriënnale in 2023 heeft helaas niet geleid tot een keuze voor het Groene Hart. Het bestuur van de triënnale heeft gekozen voor het mooie Waddengebied.

65 jaar bestaan Groene Hart

Een feit blijft dat in 2023 het Groene Hart 65 jaar bestaat en dat we dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. We denken aan een viering waarbij alle partijen in en rond het Groene Hart betrokken zijn. Zoals maatschappelijke organisatie, bewoners, ondernemers, gemeenten, provincies  e.d.  Gezamenlijk zorgen wij voor het behoud en ontwikkeling van het unieke karakter van dit gebied. Een gebied dat zeer belangrijk is voor onze leefbaarheid en recreatie maar zeer zeker ook voor het behoud van onze cultuur en ecologie. Reden te meer om dan ook dit 65 jarig bestaan gezamenlijk te vieren. Graag verkennen wij zoveel mogelijk ideeën om dit heuglijke feit te vieren. We vragen aan u om met ons mee te denken. U kunt uw ideeën mailen naar cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl.