Groene Hart Biografie is in de maak (vervolg)

Fietstocht

Er wordt hard aan de Biografie gewerkt waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van waardevolle input van bewoners en andere betrokkenen. 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben aangekondigd wordt op dit moment hard gewerkt aan de Groene Hart Biografie. Het bureau SteenhuisMeurs, werkt aan  deze opdracht namens het Ministerie van BZK, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en het Coördinatiebureau Groene Hart.

Het bureau werkt aan drie deelproducten; een actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart, een narratief voor het Groene Hart en ontwikkelrichtlijnen. Input vanuit bewoners en andere betrokkenen bij het Groene Hart  is zeer waardevol voor het maken van de Groene Hart biografie.

Om deze input te verkrijgen heeft het bureau SteenhuisMeurs van 21 september tot 24 september met de opdrachtgevers dagelijks een fietstocht door het Groene hart georganiseerd. Elke dag was er tijd ingeruimd voor het houden van expert salons waarvoor verschillende doelgroepen waren uitgenodigd.  Zo was er bijvoorbeeld op 21 september een salon Water en Natuur. Voor deze salon was veel animo. Onder leiding van Marinke Steenhuis werd er in een besloten setting het inhoudelijke gesprek gevoerd over het vraagstuk van water en natuur, het Groene Hart en de verandercapaciteit van het landschap voor nieuwe ontwikkelingen. De andere drie salons betroffen onderwerpen op gebied van Mentaliteit en Religie, Landbouw en Bodem en Cultuurhistorie en Toekomst. De werkwijze met salons wordt komende periode voortgezet om zoveel mogelijk mensen te gelegenheid te geven om waardevolle informatie aan te dragen.

Salon Water en Natuur