Het Groene Hart (voorlopig) NOVI gebied

NOVI gebied Groene Hart

Het Groene Hart is één van de acht (voorlopige) NOVI gebieden geworden!

We hebben er al eerder over bericht. Sinds de gebiedsdialoog van 6 december 2018 in Gouda is het Groene Hart meegenomen in het traject van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de Ontwerp NOVI (2019) zijn er nog geen gebieden gekozen, maar staat het Groene Hart al beschreven als een gebied waar veel opgaven samenkomen en waar sprake is van bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Afgelopen maanden was het mogelijk om gebieden aan te dragen als NOVI gebied. Er zijn gesprekken gevoerd en met de Kamerbrief in september is het een feit. Het Groene Hart is een voorlopig NOVI gebied, waarbij de definitieve status volgt na goedkeuren van een Plan van Aanpak.

Om dit Plan van Aanpak op te stellen is tussentijds al een werkgroep gestart. In deze werkgroep zijn alle overheden vertegenwoordigt. Dit Plan van Aanpak zal eind van dit jaar worden verwacht.

Het plan van aanpak NOVI gebied Groene Hart bevat de urgentie, de meerwaarde die een NOVI gebied oplevert en een stapsgewijze aanpak.

Bent u geïnteresseerd in het plan van aanpak neem dan contact op met het coördinatiebureau Groene Hart (CB@bestuurlijkplatformgroenehart.nl).

NOVI gebied Groene Hart