Hanke Bruins Slot: samen staan we sterker

Het belang van samenwerking wordt vaak benadrukt. Volgens mij is iedereen het er ook over eens dat we samen sterker staan. Het is daarentegen ook goed om met regelmaat de praktijk te zien en de vraag te stellen: waarvoor doen we dit nou echt?

We doen ons werk om een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving te behouden in het Groene Hart voor onze inwoners en ondernemers. De verschillende landschappen van het Groene Hart spreken tot de verbeelding. Het biedt natuur, agrarische gronden, een plek om in alle rust te wandelen en het bewaart een rijke cultuurhistorie. Door slim waterbeheer werken we aan remming van de bodemdaling, zodat we het vertrouwde beeld van koeien in de wei blijven zien. Ook reduceren we CO2-uitstoot en voorkomen we schade aan de bebouwde omgeving. We maken het gebied klaar voor de toekomst.

Onze samenwerking in het Bestuurlijk Platform Groene Hart gaat voor mij als gedeputeerde in de kern dus over behoud van goed wonen, werken en leven in de regio. Samen staan we sterker. Ik ben benieuwd hoe collega Gerrit Spelt hiernaar kijkt en daarom geef ik volgens goed gebruik het stokje voor deze column aan hem door.

Hanke Bruins Slot