Presentaties Ontwerpend Onderzoek BW&L

Online bij gemeenten op bezoek!

Presentatie Ontwerpend Onderzoek BW&L

In februari van dit jaar heeft het Coördinatiebureau -middels een brief- de studie Ontwerpend Onderzoek Bodem, Water en Landgebruik en het pleidooi wat door de drie PARK’s hierop is geschreven, aangeboden aan de diverse besturen van de Groene Hart provincies, gemeenten en waterschappen.

De studie is in deze gremia met veel enthousiasme ontvangen en heeft inmiddels geresulteerd in het door het Coördinatiebureau geven van online presentaties bij diverse gemeenten.

Mocht ook u interesse hebben in een presentatie over dit interessante onderwerp, neem dan gerust via de mail: programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl of telefoon: 06 527 69 758 contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Tevens verwijzen wij u naar onze website www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl waar u de gehele studie en de uitwerking van de deelgebieden ook kunt vinden.

Presentatie Ontwerpend Onderzoek BW&L