Ode aan het Landschap - themajaar in 2021

Hoezeer zijn wij met het rijke Nederlandse Cultuurlandschap verbonden?

Landschap

Het Nederlands bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) organiseert landelijke themajaren. Door het toeristische aanbod en de evenementenprogrammering rondom één thema te bundelen, ontstaat er urgentie om ons land in een bepaalde periode te bezoeken en kan er gestuurd worden in de spreiding van bezoekers in tijd en ruimte.

Voor het jaar 2021 is het thema: “Ode aan het Landschap” bedacht. Dit thema heeft als doel het bijzondere en rijke Nederlandse cultuurlandschap eer te bewijzen en naar voren te brengen hoezeer wij met dat landschap verbonden zijn. Maar een loflied alleen is niet genoeg! Het landschap is immers niet onveranderlijk en wordt voortdurend aangepast aan onze behoeftes. Die aanpassingen pakken niet altijd gunstig uit voor het aanzien en karakter van het landschap, met als gevolg dat wij onze betrokkenheid en verbondenheid verliezen. ‘Ode aan het landschap’ wil daar een tegenwicht aan geven.

Mocht u geïnteresseerd zijn en een spraakmakende activiteit in gedachten hebben die past bij dit themajaar van 2021 of meer informatie wensen over dit thema, neem dan via de mail contact op met dhr. A. Verhaar Averhaar@regiomiddenholland.nl Er is nog ruimte om deel te nemen.

Ook het Groene Hart is deelnemer aan dit themajaar en gezamenlijk zorgen de provincies en de bestuurlijk tafel Vrije Tijd Economie voor de programmering in het Groene hart.

Ode aan het landschap