Eerste verkenning ontwerpend onderzoek energietransitie in het Groene Hart

Na het ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik heeft het Bestuurlijk Platform aangegeven nu verder te willen bouwen aan het integrale beeld door de volgende grote transitie te bekijken, de energietransitie.

Windmolen

Binnen het Groene Hart wordt in een zevental deelgebieden de duurzame regionale energiestrategieën (RES) verkend. De voorgestane energietransitie zal zowel direct als indirect een grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart hebben. Zon- en windparken zullen het landschapsbeeld danig doen veranderen. Daarnaast is de verwachting dat de beschikbaarheid van energie ook van invloed zal zijn op ruimtelijke ordening in het Groene Hart.

In het werkprogramma van het Bestuurlijk Platform Groene Hart staat dat de grote transities in het Groene Hart (zoals beschreven in het Perspectief Groene Hart 2040) integraal worden bekeken. Hiervoor is de weg ingeslagen van ontwerpend onderzoek. Het eerste onderzoek gericht op bodem en water is inmiddels succesvol uitgevoerd door de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit. Het Bestuurlijk Platform heeft aangegeven nu verder te willen bouwen aan het integrale beeld door de volgende grote transitie te bekijken, de energietransitie. Dit ontwerpend onderzoek bestaat uit twee delen:
Een advies van de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit dat zij samen met de RES-coördinatoren in de komende maanden zullen uitwerken. Hierbij ligt de focus op het aanbod van de zeven regionale energie-strategieën en hoe deze zich manifesteren in het Groene Hart.
Als het 1e gedeelte is afgerond zal gestart worden met het 2e gedeelte. Dit betreft een ontwerpend onderzoek  gericht op de energiebehoefte en opwekking op de lange termijn en de ruimtelijke weerslag hiervan.

Groene Hart Landschap