Afscheid en welkom nieuw bestuurslid

Huib van Essen gaat Hanke Bruins Slot vervangen als bestuurslid van het Bestuurlijk Platform.

Graag willen wij gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht van harte welkom heten als nieuw bestuurslid van het Bestuurlijk Platform.

Huib van Essen zal Hanke Bruins Slot gaan vervangen. Beiden hebben geconstateerd dat de onderwerpen die op de agenda van het Bestuurlijk Platform staan veelal de portefeuille van Huib van Essen raken. In goed overleg is dan ook besloten dat Huib van Essen het lidmaatschap van Hanke Bruins Slot zal overnemen.

Graag willen wij Hanke Bruins Slot hartelijk danken voor haar waardevolle inzet en expertise het afgelopen jaar.

Gedeputeerde Huib van Essen