Gezamenlijk Perspectief op het Groene Hart

Het Groene Hart is een term die in de jaren vijftig bedacht is op de tekentafel van landschapsarchitecten. Ondertussen is het een bekende term voor planologen en politici, maar niet altijd voor de inwoners en ondernemers. Zij wonen -voor hun gevoel- in de Alblasserwaard of in het Gooi. Toch is er voor partijen veel te winnen als zij de krachten bundelen op het niveau van de hele streek. Hiertoe hebben de gebieden, gemeenten, waterschappen en de drie provincies gezamenlijk een visie voor het hele Groene Hart ontwikkeld, Het Perspectief 2040.

Op weg naar een Omgevingsvisie

In Het Perspectief zijn de gedeelde kernwaarden in het Groene Hart benoemd en de thema’s die om aandacht vragen omdat ze kwetsbaar zijn of omdat ze moeten worden doorontwikkeld. Een voorbeeld van de kwetsbaarheid is de bodemdaling, een voorbeeld van doorontwikkeling is de energietransitie. De thema’s in het Perspectief kunnen dienen als bouwstenen voor de verschillende omgevingsvisies van Groene Hart-overheden. Over de thema’s en het gesprek daarover vindt u elders meer op deze website.

Gedeelde historie geeft gedeelde toekomst

De identiteit van een streek wordt versterkt door een -gedeelde- gezamenlijke historie. Er zijn verschillende ideeën om dit zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door een Groene Hart museum op te richten, in de vorm van een pop-up museum waar de geschilderde landschappen van de Hollandse Meesters als het ware ín het landschap hangen. Ook is het mogelijk om Het Groene Hart op de Unesco-werelderfgoedlijst te krijgen, als er voldoende draagvlak in het gebied is ter krijgen. Partijen die dit willen voorbereiden, kunnen aan de slag.