Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een mooie manier om samen te werken in een gebied en om integrale oplossingen in beeld te brengen. 

De ontwerpend onderzoeken die inmiddels zijn uitgevoerd zijn: 

Bodem, Water en Landgebruik

Meer over Bodem, Water en Landgebruik