Het Groene Hart Jaarevent 2022

Groene Hart Jaarevent is hét jaarlijkse moment waarop overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers uit het Groene Hart bij elkaar komen en in gesprek gaan over hoe het Groene Hart erbij ligt en hoe we het gebied willen ontwikkelen om er goed te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Het Groene Hart is een gebied met unieke kenmerken en landschap. Daartegenover heeft dit prachtige gebied complexe vraagstukken en zijn er (inter)nationale doelen die voor grote uitdagingen zorgen. Een robuust water- en bodemsysteem is noodzakelijk om op Groene Hart schaal aan te pakken. Daaruit volgt het ruimte bieden aan de noodzakelijke woningbouwopgave, het huisvesten van economische activiteiten, het vinden van plekken voor hernieuwbare energiebronnen en daarbij moet de kwaliteit van het landschap niet uit het oog verloren worden.  Hoe kunnen we het Groene Hart ontwikkelen, met zoveel als mogelijk behoud van kwaliteit en cultuurhistorisch karakter.

Samen halen we meer uit het Groene Hart!

Het Bestuurlijk Platform organiseerde op vrijdag 23 september 2022 een evenement voor en door burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit het Groene Hart. Om aan elkaar te laten zien wat er zoal gedaan wordt voor het Groene Hart en zo het gesprek aan te gaan over waar het schittert en schuurt in het Groene Hart. Deze ontmoetingen heeft geleidt tot inspiratie, goede voorbeelden, relaties, maar bovenal een opmaat naar goede samenwerking. Samenwerkingen die het Groene Hart versterken.

Snel naar