Groene Hart Jaarevenement 2023: Schuivende panelen

proost

Op donderdag 7 september 2023 ontmoeten we elkaar op de boerderij De Boerinn in Kamerik, voor het jaarlijks Groene Hart evenement. Dit jaar samen met de Groene Hart Recreatie en Toerisme dag van de stichting Groene Hart Verbinders. Tijdens het jaarevent staat het Groene Hart 2050, en verder, centraal en gaat u in gesprek met collega’s in verschillende Arenagesprekken en Communities of Practice workshops over de thema’s in de ruimtelijke opgaven van het Groene Hart.

 

Schuivende panelen

Anno vandaag wordt er van ons allen gevraagd te veranderen en keuzes te maken voor de toekomst. Deze veranderingen zou je kunnen vergelijken met het over elkaar schuiven van panelen. Enerzijds het verdwijnend paneel van grensbeleid op provinciaal, regionaal en lokaal gebied en anderzijds een terugkerend paneel van het Rijk als regiehouder op de Ruimtelijke Ordening. Het derde paneel dat nog in aantocht is zou je kunnen bestempelen als: Het nieuwe samenwerken! Een soms wat chaotische tussenfase. Juist nu is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, samen te werken, uit te zoomen en te kijken naar het geheel op de lange termijn. Want transitie heeft pas echt impact als we gezamenlijk de ambities vaststellen voor het Groene Hart en ons daaraan te committeren.

65 Jaar Groene Hart 

Daarnaast is het ook feest! Het Groene Hart bestaat dit jaar 65 jaar en dat willen we met elkaar vieren. Er staat zowel een culturele als tastbare verrassing op het programma, die u zeker niet wilt missen. Ook minister Adema, verantwoordelijk minister voor de NOVEX Groene Hart, zal (o.v.b.) aanwezig zijn bij ons jaarevent om kennis te maken met het mooie gebied en om met ons het glas te heffen op het 65 jarig bestaan Groene Hart.

Bijdragen aan recreatiemarkt

We bieden ondernemers, bedrijven en bestemmingen in het Groene Hart aan om zichzelf te presenten op de Recreatiemarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Martine van Amerongen via martine@groenehart.nl of 06-51844713.

--------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden

Deelname is gratis, we vragen wel om u aan te melden. Wij hopen op wederom een drukbezocht event en kijken uit naar uw komst! 

                                                                                                                                         Ga naar het programma en de registratie 2023 💚

Vragen over het jaarevent? 

✆ +31 6 52769758 of 📩 patricia.gravemaker@bestuurlijkplatformgroenehart.nl