Advies Regionale Energiestrategieën en het Groene Hart

RES gebied

Het Bestuurlijk Platform heeft de drie PARK’s gevraagd te reflecteren op de eerste plannen van de zeven RES gebieden in het Groene Hart.

Zoals bekend ligt het Groene Hart in drie provincies, maar is het opgedeeld in maar liefst zeven RES-regio’s. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de drie PARK’s (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd te reflecteren op de eerste plannen van de zeven RES gebieden in het Groene Hart. Met name op het ruimtelijke beeld dat de zeven plannen opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteiten van het Groene Hart.

Het advies “Regionale energiestrategieën en het Groene Hart” is op 12 november 2020. gepresenteerd in het Bestuurlijke Platform. Het advies moet zijn weg vinden naar de verschillende RES-tafels voor verdere uitwerking, maar roept ook de drie provincies op om de samenhang van Groene Hart kwaliteiten te waarborgen.

Het advies kent vijf hoofdpunten:

  1. Kijk over grenzen; zie het Groene Hart als geheel;
  2. Respecteer de verscheidenheid; investeer in ruimtelijke kwaliteit;
  3. Verbindt de energie-opgave aan de andere grote opgaven en kom zo tot integrale gebiedsperspectieven;
  4. Een goed georganiseerd energienetwerk helpt heldere ruimtelijke ontwikkeling – en omgekeerd;
  5. Op naar het vervolg: gebruik de keuzeruimte in zoekgebieden!

Deze hoofdpunten zijn uitgewerkt in tekst maar ook in een groot aantal kaartbeelden. Met de testbeelden laten de PARK’s zien welke mogelijkheden zij zien voor de energiestrategie in het Groene Hart.

Onderstaand vindt u het advies van de drie PARK's. 

RES gebied