Blog l Mirjam Sterk

Mirjam Sterk

10 september 2023

"Toen mij gevraagd werd of ik de voorzittersrol voor het Bestuurlijk Platform Groene Hart voor mijn rekening wilde nemen, twijfelde ik geen moment. Het Groene Hart vormt natuurlijk een prachtig stuk in onze provincie waarin naar hartenlust gewoond, gewerkt en gerecreĆ«erd kan worden. Maar het is ook een gebied dat voortdurend in beweging is en dat daarom onze onverdeelde zorg en aandacht verdient."

Opgaven
  • De transitie van de landbouw en het landelijk gebied, het tegengaan van bodemdaling, het herstel van de biodiversiteit, de energietransitie en recreatie, stuk voor stuk opgaven in het Groene Hart waar wij als provincies, gemeenten en waterschappen samen voor staan. Er zijn de afgelopen jaren al hele mooie stappen gezet en is er hard gewerkt aan een ontwikkelperspectief dat richting geeft aan de inrichtingsvraagstukken in en rondom het Groene Hart. Ik kijk er dan ook naar uit om er met elkaar voor te zorgen dat het Groene Hart zich de komende decennia kan ontwikkelen tot een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

  • Vanuit mijn ervaring als gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied voor de provincie Utrecht, weet ik dat we onze partners in het Groene Hart hard nodig zullen hebben om bepaalde keuzes te kunnen maken. Wat mij betreft begint elke stap dan ook met luisteren. Laten we er samen voor zorgen dat we elkaar vinden, dat we het gesprek met elkaar aan blijven gaan. Dat is uiteindelijk de sleutel om er samen uit te komen en samen verder te komen. 

    Samen op weg naar een mooie toekomst voor het Groene Hart!

Snel naar