Groene Hart Monitor 2023

Groene Hart monitor 2023 (feiten en cijfers)

 

Om de toestand en ontwikkelingen binnen het Groene Hart goed te kunnen volgen wordt periodiek de Groene Hart Monitor opgesteld. De bundeling van informatie over verschillende onderwerpen helpt ontwikkelingen te duiden en de discussie aan te gaan over de toekomst van het Groene Hart. Elf themaā€™s die van belang zijn voor het Groene Hart zijn in deze monitor uitgewerkt:

 • Bevolking en Wonen
 • Economie
 • Leefbaarheid
 • Recreatie en toerisme
 • Landbouw
 • Natuur
 • Water
 • Bodemdaling
 • Ruimtelijke kwaliteit (openheid)
 • Energietransitie
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

 

 

Gerelateerde documenten

Snel naar