14
jun

🎦 NOVEX Groene Hart Webinar # 3: Energietransitie

Datum & tijd: Plaats in agenda

Locatie: Online: link volgt

#3 Energietransitie

Het concept-ontwikkelperspectief is bijna gereed en wordt gepresenteerd en toegelicht. Zowel op inhoud als proces. In deze presentatie wordt ook aangegeven hoe het vervolgproces er uitziet en op welke manier er nadere input op geleverd kan worden. Er wordt daarnaast ingezoomd op het thema energietransitie .

Programma en aanmeldlink volgen nog. 

Webinarreeks NOVEX Groene Hart

Coördinatiebureau Groene Hart organiseert in 2023 een zesdelige Webinarreeks voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart. De Webinarreeks "NOVEX Groene Hart in ontwikkeling" gaat over het Ontwikkelperspectief Groene Hart, de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en impact van de ruim 20 ruimtelijke beleidsprogramma's op gebiedsopgaven in landelijk en bebouwd gebied. Items die aan bod komen zijn o.a. ontwikkelingsperspectief, energietransitie en de investeringsagenda. 

Heeft u vragen?

✆ +31 6 52769758