19
apr

🎦 NOVEX Groene Hart Webinar #2: Toekomstbeeld Groene Hart en RIA

Datum & tijd: Plaats in agenda

Locatie: Online, aanmelding geopend

Twitter Webinar #2

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling is een zesdelige Webinarreeks en gaat over het tot stand komen van een Ontwikkelperspectief Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de vier overheidslagen vertegenwoordigt zijn, zet zich in voor de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en de impact van de ruim 20 ruimtelijke Rijksprogramma's op het Groene Hart als één geheel. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart stellen Rijk en regio samen op en voedt de ruimtelijke voorstellen die de drie provincies na de zomer in concept opleveren.

 

 

PROGRAMMA

In dit tweede Webinar van NOVEX Groene Hart in ontwikkeling staat de eerste stap om te komen tot een Ontwikkelperspectief centraal: het door experts opgestelde Toekomstbeeld Groene Hart (2050 of verder). Het laat zien welke keuzes op basis van kennis en onderzoek bijdragen aan en nodig zijn voor een vitaal en toekomstbestendig Groene Hart met landschappelijke kwaliteit.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan de Regionale Investeringsagenda (RIA) als onderdeel van de uitvoeringsagenda. Wat dit inhoud, hoe we tot een dergelijke agenda komen en hoe u bij kunt dragen is onderwerp van het gesprek. En een terugkerend item van de Webinar is een update van de stand van zaken.

VOOR WIE

Deze reeks Webinars is interessant voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart. 

Meld u aan voor deze Webinar

Programma volgt

Informatie

Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Zij organiseert in 2023 een zesdelige Webinarreeks voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart. 

Heeft u vragen?

✆ +31 6 52769758