19
apr

🎦 🔄 Herhaling NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #2: Toekomstbeeld Groene Hart en RIA

Datum & tijd: Plaats in agenda

Twitter Webinar #2

In deze Webinar staat de eerste stap om te komen tot een Ontwikkelperspectief centraal: het door experts opgestelde Toekomstbeeld Groene Hart (2050 of verder). Het laat zien welke keuzes op basis van kennis en onderzoek bijdragen aan en nodig zijn voor een vitaal en toekomstbestendig Groene Hart met landschappelijke kwaliteit.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan de Regionale Investeringsagenda (RIA). Wat dit inhoud en hoe u bij kunt dragen is onderwerp van het gesprek. En een terugkerend item van de Webinar is een update van de stand van zaken.

Programma volgt

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling

Coördinatiebureau Groene Hart organiseert in 2023 een zesdelige Webinarreeks voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart. De Webinarreeks "NOVEX Groene Hart in ontwikkeling" gaat over het Ontwikkelperspectief Groene Hart, de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en impact van de ruim 20 ruimtelijke beleidsprogramma's op gebiedsopgaven in landelijk en bebouwd gebied. Items die aan bod komen zijn o.a. ontwikkelingsperspectief, energietransitie en de investeringsagenda. 

Heeft u vragen?

✆ +31 6 52769758